ไบโอบอร์น

 

บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะวิจัยออกแบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามให้กับผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากการเกษตร และสมุนไพร ตามวิถีธรรมชาติ และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศด้านเภสัชกรรม เคมี และชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)

 
Bioborn Company Limited was established with a commitment to research and design. and create innovative health and beauty products for consumers Using natural ingredients from agriculture and herbs according to natural methods. and promote sustainable environmental protection In collaboration with researchers and leading national scientists in pharmaceutical, chemical and biological fields in response to the trend of consumer behavior that is health-conscious. and stepping into the elderly society (Aging society)

ทำไมผู้ป่วยโรคไตต้องได้รับโปรตีนจากไข่ขาว

สิ่งที่น่ากังวลสำหรับผู้ป่วยโรคไต คือ ต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้นโปรตีนไข่ขาวจึงเป็นทางเลือกที่ดีของผู้ป่วยโรคไต

แบรนด์ของไบโอบอร์น

BIOBORNE CO., LTD
25 ซอยเจริญนคร 14, ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร, เขตคลองสาน, กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 861-0660
โทรสาร : +66 (0) 2 439-4522
อีเมล์ : info@bioborne.com
    
Inspired by Nature Realized by Innovation
Bioborne line qr code
Copyright © 2022 Bioborne Co., Ltd. All Right Reserved.