ไบโอบอร์น

บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะวิจัยออกแบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามให้กับผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากการเกษตร และสมุนไพร ตามวิถีธรรมชาติ และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศด้านเภสัชกรรม เคมี และชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)

 

ทำไมผู้ป่วยโรคไตต้องได้รับโปรตีนจากไข่ขาว

สิ่งที่น่ากังวลสำหรับผู้ป่วยโรคไต คือ ต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้นโปรตีนไข่ขาวจึงเป็นทางเลือกที่ดีของผู้ป่วยโรคไต

แบรนด์ของไบโอบอร์น

BIOBORNE CO., LTD
25 ซอยเจริญนคร 14, ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร, เขตคลองสาน, กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 861-0660
โทรสาร : +66 (0) 2 439-4522
อีเมล์ : info@bioborne.com
    
Inspired by Nature Realized by Innovation
Bioborne line qr code
Copyright © 2022 Bioborne Co., Ltd. All Right Reserved.